Lütfen Platformu Kuruldu

LÜTFEN Platformu, temel değerlerimiz olan sorumluluk, yardımseverlik, adalet, özgüven, liderlik, dostluk, doğruluk, sabır, saygı, öz denetim başlıklarında topluma yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına başladı.

Temel değerlerin benimsenmesi ve uygulanması adına toplumun tüm paydaşlarını harekete geçirmeyi hedefleyen Platform, aynı zamanda toplumda sürdürülebilir bir değer algısı oluşturmayı amaçlıyor. Bununla birlikte 21. yüzyıl şartlarına uygun olarak değerlerin hayata geçirilmesine yönelik farkındalık çalışmalarında bulunacaklar. Toplumumuzda düne ve bugüne ilişkin değerlerin korunması ve yeniden inşası için çalışmalarına başlayan Platform, bunu yaparken eğitim, saha çalışmaları ve bilimsel toplantılar düzenleyerek raporlar hazırlayacak.