HAKKIMIZDA

Lütfen Platformu, eğitim, çevre, sağlık, gençlik, ekonomi, kültür gibi temel alanlarda sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak üzere bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir platformdur.

Temel değerlerin benimsenmesi ve uygulanması adına toplumun tüm paydaşlarını harekete geçirmeyi hedefleyen Platform, aynı zamanda toplumda sürdürülebilir bir değer algısı oluşturmayı amaçlıyor. Bununla birlikte 21. yüzyıl şartlarına uygun olarak değerlerin hayata geçirilmesine yönelik farkındalık çalışmalarında bulunacak olan Lütfen Platformu, toplumumuzda düne ve bugüne ilişkin değerlerin korunması ve yeniden inşası için çalışmalarına başlayan başlamıştır.  

Sosyal hayata ilişkin güncel konuları değerlendirmek; ilgili paydaşları bir araya getirerek aksiyon almayı hedefleyen Lütfen Platformu, ilk olarak Kovid-19 sürecine dair çalışmalar yürütüyor. Kovid-19 sürecinin tüm şiddeti ile devam etmesi, insanların tüm uyarılara rağmen ihmalkâr davranması, salgın sürecinin normalleşmesi gibi nedenlerle harekete geçen Platform, farkındalık oluşturacak çalışmalarla faaliyetlerine başladı. Daha ileri safhalarda ise eğitim, psikoloji, sosyal destek noktalarında çalışmalarını çeşitlendirecek.

Bu çerçevede LÜTFEN Platformu’nun vizyonu, misyonu ve ilkeleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Vizyonu:

Tüm toplumda temel değerlerimizin benimsenmesi ve uygulanması adına toplumun tüm paydaşlarını harekete geçirmek.

Misyonu:

Toplumda sürdürülebilir bir değer algısı oluşturarak, bu algı ile 21. Yüzyıl şartlarına uygun olarak değerlerin hayata geçirilmesine yönelik bir farkındalık platformu oluşturmak.

İlkeleri:

 • Toplum çıkarlarına uygun hareket etmek;
 • Kâr amacı ve ticari kaygı gütmemek;
 • 2023 Türkiye vizyonuna göre çalışmalar yapmak;
 • Sosyal hayata dair stratejik önceliklerin saptanması için:
  • Eğitimler(seminerler) vermek;
  • Etkinlikler(saha çalışmaları) düzenlemek;
  • Yayınlar(raporlar, bültenler) yapmak;
  • İçerikler(haberler, makaleler, konuk konuşmacılar ve yazarlar, mülakatlar, sosyal medya ve web içerikleri) üretmek;
  • İş birliklerinde(yerli ve yabancı; kamu kurumları, üniversiteler, düşünce kuruluşları, diğer platform ve konsorsiyumları) bulunmak.