İBRAHİM ŞENEL

Çok Kıymetli Sağlık Çalışanlarımız,

Son bir yıldır insanlık, hayata bambaşka bir pencereden bakmaya başlamıştır. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusunda derin bir tecrübesi olan dünya milletlerini ilk planda çaresizlik içerisinde bırakan Kovid-19 salgını, daha önce görülmemiş etkileriyle tüm insanlık için zorlu bir sınav olmuştur.

Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ülkede sağlık sistemlerini teslim alan salgın, yayıldığı ülkelerde sadece hayatlara son vermekle kalmamış; saldığı endişe duygusu ile günlük hayatı da yaşanılmaz kılmış ve güçlü bilinen gelişmiş ekonomileri dahi işlemez hale getirmiştir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde milyonları aşan can kayıpları ile devam eden salgının ülkemizde de benzer bir tablo ile karşımıza çıkması riski elbette vardı. Ancak, ülkemizde Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk günden itibaren sağlık çalışanlarımızın gösterdiği tarifi mümkün olmayan özveri ve çaba ile ölüm oranlarının diğer pek çok ülkeye kıyasla çok düşük kalması ve iyileşme hızının dünya ortalamasının üzerinde seyretmesi sağlık ordumuzun önemini tüm dünyaya göstermiştir.

Kuşkusuz, son 18 yılda ülkemizin sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımların anlamı da geçirmekte olduğumuz salgın döneminde çok daha iyi anlaşılmıştır. Hizmete açılan şehir hastaneleri ile beraber çok sayıda modern hastanemiz, gelişmiş ülkelere kıyasla yüksek sayıda yoğun bakım yatak kapasitemiz, güçlü altyapı ve donanımımız ve tüm bunlarla birlikte tecrübeli sağlık ordumuz ile ülkemiz sağlık sistemi, bütün dünyada artan vaka sayılarına rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmıştır.

İnsan hayatı, önce insanın kendisine, sonra da diğer insanlara verilmiş en büyük emanettir. Yeryüzünü değerli kılan da esasen bu emanetin varlığıdır. Sizler, yalnızca Kovid-19 salgını sürecinde değil, her daim bu kutsal emanete sahip çıkmak için çaba gösteren, bu uğurda gecesini gündüzüne katarak verdiği mücadele ile toplumumuza güven veren büyük sağlık ailemizin fedakâr neferlerisiniz.

Tüm sağlık çalışanlarımıza milletimiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

İbrahim Şenel
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı

Alıcı: Tüm Sağlık Çalışanları